Choose your language

7 October 2022

75th Anniversary

DUTCH PRESS RELEASE AVAILABLE BELOW PRESS RELEASE BEER TASTEMAKER PENTAIR CELEBRATES ITS 75TH ANNIVERSARY Pentair in Venlo celebrates its 75th anniversary this year. The international company focusin...

DUTCH PRESS RELEASE AVAILABLE BELOW

PRESS RELEASE

BEER TASTEMAKER PENTAIR CELEBRATES ITS 75TH ANNIVERSARY

Pentair in Venlo celebrates its 75th anniversary this year. The international company focusing on sustainable solutions in CO2 recovery and biogas upgrading plants is experiencing tremendous growth. Students looking for an internship, graduation project, or a job are welcome during the open day on Saturday, Oct. 15, from 10 a.m. to 3 p.m.

The technical consultancy for breweries that Ernest Haffmans founded in 1947 has grown into a leading international company in the beer and beverage industry and an attractive employer in the region. Branch manager Bart Sevriens looks back: "Unlike his grandfather (founded beer brewery De Roobeek in Wellerlooi in 1873) and his father Leopold (founder of a brewery that is now Hertog Jan brewery) - Ernest started importing and exporting brewing machines and other brewing equipment."

Bubbles in beer
Beginning in the 1960s, Haffmans specialized in developing and producing the world-famous ‘Gehaltemater’. Brewers used a device to measure their barley's carbon dioxide (CO2) content. Our product portfolio grew to include measuring oxygen content, alcohol content, turbidity, and foam stability. About 40 years ago, we began developing and manufacturing equipment that recovers CO2 from fermentation. The CO2 released is captured and cleaned to be added back to the beer as an ingredient. So we provide the bubbles in the library. All major beer producers in the world use our products," says Bart Sevriens.

Strong growth expected
In 2010, Pentair used its knowledge in recovering CO2 from fermentation to develop a biogas upgrading installation. Bart Sevriens: "When fermenting waste, for example, organic waste, biogas is released. This gas comprises 55% methane (CH4) and 43% CO2. Separating and recovering these two gases creates two valuable components from waste streams. One is green gas (CH4) that can be added to the gas grid or used as a sustainable fuel, and the other is sustainable CO2. Global warming and the scarcity of fossil fuels are creating a huge demand for our biogas reprocessing and CO2 recovery plants. We, therefore, expect significant growth in the coming years. That is why we want to introduce young people to our company in an accessible way."

Open day students
Young people interested in technology and sustainable solutions can have a great time at Pentair. "Our company's beauty is that we have all facets of technology in-house. Mechanical, electrical, process engineering, refrigeration, and software. We design, develop and manufacture our products in-house and install and commission them worldwide. We are proud to have grown from a national to a multinational company with employees from all over the world. And with branches in Denmark, Italy, and America. We offer our customers solutions with advanced technology that contribute to a sustainable and better world. Our doors are open to students at HBO and MBO levels looking for an internship or graduation assignment in mechanical engineering, mechatronics, engineering, process technology, and logistics. But students from other disciplines are also welcome," said Bart Sevriens.

# # # # # #
Photo: Pentair in Venlo is a specialist in sustainable solutions in the field of CO2 recovery and biogas installations and celebrates its 75th anniversary with an open day for students on 15 October. Source: Pentair

DUTCH PRESS RELEASE:

BIERSMAAK BEWAKER  PENTAIR VIERT 75-JARIG JUBILEUM 

Venlo – 7 oktober 2022 – Pentair in Venlo viert dit jaar haar 75-jarig jubileum. Het internationale bedrijf dat zicht richt op duurzame oplossingen op het gebied van CO2 terugwin- en biogas opwaarderingsinstallaties maakt een enorme groei door. Studenten die op zoek zijn naar een stage, afstudeeropdracht of een baan zijn op zaterdag 15 oktober van 10-15 uur welkom tijdens de open dag. 

Het technisch adviesbureau voor brouwerijen dat Ernest Haffmans in 1947 oprichtte is uitgegroeid tot een toonaangevend, internationaal bedrijf in de bier- en drankenindustrie en een aantrekkelijke werkgever in de regio. Site leader Bart Sevriens blikt terug: “In tegenstelling tot zijn opa die in 1873 in Wellerlooi bierbrouwerij De Roobeek begon en zijn vader Leopold die tijdens de Eerste Wereldoorlog samen met drie andere brouwerijen in Arcen Stoombierbrouwerij de Vriendenkring oprichtte (nu Hertog Jan brouwerij), begon Ernest met het im- en exporteren van brouwerijmachines en andere brouwapparatuur.” 

Bubbels in het bier
Vanaf de jaren zestig, specialiseerde Haffmans zich in de ontwikkeling en productie van de wereldberoemde Gehaltemeter. “Een apparaat dat bierbrouwers gebruiken om het koolzuurgehalte (CO2 -gehalte) van hun gerstenat te meten. Van daaruit is ons productportfolio gegroeid en worden nu ook zuurstofgehalte, alcoholpercentage, troebelheid en schuimstabiliteit gemeten. Ongeveer 40 jaar geleden zijn wij begonnen met het ontwikkelen en produceren van installaties die CO2 terugwinnen uit het vergistingsproces. Het vrijkomende CO2 wordt opgevangen en gereinigd totdat het een dusdanige kwaliteit heeft dat het weer als ingrediënt toegevoegd kan worden aan het bier. Eigenlijk zorgen wij dus voor de bubbels in het bier. Alle grote bierproducenten ter wereld maken gebruik van onze producten”, aldus Bart Sevriens.

Forse groei verwacht
In 2010 heeft Pentair haar kennis op gebied van het terugwinnen van CO2 uit een vergistingsproces gebruikt om een biogas opwaardeerinstallatie te ontwikkelen. Bart Sevriens: “Bij het vergisten van afval, bijvoorbeeld GFT-afval, komt biogas vrij. Dit gas bestaat voor 55% uit methaan (CH4) en voor 43% uit CO2. Door deze twee gassen te scheiden en terug te winnen, ontstaan uit afvalstromen twee waardevolle componenten. Enerzijds groen gas (CH4) dat toegevoegd kan worden aan het gasnetwerk of gebruikt kan worden als duurzame brandstof en anderzijds duurzaam CO2. De opwarming van de aarde en het schaarser worden van fossiele brandstoffen, zorgt voor een enorme vraag naar onze biogas opwaardeer- en CO2 terugwininstallaties. De komende jaren verwachten wij dan ook fors te groeien. Vandaar dat wij graag jonge mensen op een laagdrempelige manier kennis willen laten maken met ons bedrijf.”

Open dag studenten
Jongeren met interesse in techniek en duurzame oplossingen kunnen hun hart ophalen bij Pentair. “Het mooie aan ons bedrijf is dat we alle facetten rondom techniek in huis hebben. Mechanisch, elektrisch, procestechniek, koeltechniek en software. We ontwerpen, innoveren, produceren onze producten in eigen huis en vervolgens worden deze wereldwijd geïnstalleerd en in gebruik genomen. Wij zijn trots dat wij gegroeid zijn van een nationaal- naar een multinational bedrijf, met medewerkers uit alle werelddelen. En met daarnaast vestigingen in Denemarken, Italië en Amerika. Wij bieden onze klanten oplossingen met een vooruitstrevende techniek en die bijdragen aan een duurzame en betere wereld. Onze deuren staan open voor studenten op Hbo en Mbo niveau die op zoek zijn naar een stage of afstudeeropdracht op het gebied van onder meer werktuigbouwkunde, mechatronica, engineering, procestechniek en logistiek, maar ook studenten uit andere vakgebieden zijn zeer welkom”, aldus Bart Sevriens.

# # # # # #

Pentair Contact:
Ester Reusink, Manager Communications 
Direct: 0543 - 547 437 - Mobile: 06 - 50 20 88 06
Email: ester.reusink@pentair.com

Foto: Foto: Pentair in Venlo is specialist in duurzame oplossingen op het gebied van CO2 terugwinnen en biogasinstallaties en viert 75-jarig jubileum met een open dag voor studenten op 15 oktober. Bron: Pentair

Pentair logo

Explore our new Pentair Biogas Upgrading Solutions website and discover how to reach your emissions targets. - biogas.pentair.com